Sreda, 03. junij 2020 01:54 Vse informacije
 

Za pregledovanje vsebine nekaterih datotek na tem spletišču potrebujete Acrobat Reader 4.0 ali novejši!

Bomo znali izkoristiti energijo vetra?

Vetrovi so posledica segrevanja zraka in vrtenja Zemlje. Energija sončnega sevanja se pri prehodu skozi atmosfero lahko pojavlja v treh oblikah:

  • toplotna energija
  • potencialna energija vode
  • kinetična energija vetra

Sončno sevanje se je več milionov let akomuliralo v obliki fosilnih goriv, kot so premog, nafta in plin. Pri sežiganju navedenih fosilnih goriv nastajajo emisije škodljivih snovi, predvsem ogljikovega dioksida CO2, ogljikovega monoksida CO, žveplovega dioksida SO2, ter dušikovi NOx oksidi. Nekateri omenjeni plini škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, SO2 omogoča nastanek kislega dežja in je eden od glavnih vzrokov odmiranja gozdov, NOx in CO2 sta toplogredna plina in povečujeta učinek tople grede.

Fosilna goriva bodo čedalje dražja predvsem zaradi omejenih zalog, z nepredvidljivimi posledicami sprememb klimatskih razmer pa bodo obremenjene prihodnje generacije.

Izkoriščanje energije vetra nima nikakršnih posledic za zdravje ljudi in okolje, ne obremenjuje prihodnjih generacij, gre le za bolj ali manj estetski poseg v prostor, ki je potreben zaradi postavitve veternih turbin. Veterne turbine v večini primerov vršijo pretvorbo kinetične energije vetra v električno energijo.

Potencial energije vetra v Sloveniji ni velik, ni pa zanemarljiv predvsem v Vipavski dolini, vprašanje je le, če smo sposobni izkoristiti naravne danosti in zapustiti prihodnjim rodovom čistejše okolje tudi zaradi uporabe energije iz veternih turbin.


Turbina VTSEnoop 306 v poskusnem obratovanju
(Vipavska dolina, Slovenija)
Podvojitev porabe?

12. november 2007
Po študiji Sveta za energijo (WEC), ki so jo danes predstavili na svetovni energetski konferenci v Rimu, naj bi se povpraševanje po energiji do leta 2050 podvojilo. Poznavalci razmer ocenjujejo, da se bodo cene energije v vseh oblikah - nafta, plin, premog, elektrika, vetrne in vodne zmogljivosti ter jedrska energija - znatno povišale.

 

Rekordna rast!

02. februar 2007
Evropski trg električne energije, pridobljene s pomočjo vetra, je v lanskem letu dosegel rekordno vrednost. Skupna zmogljivost proizvodnje se je povečala na nekaj več kot 48 gigavatov moči, trg pa je bil vreden okoli devet milijard evrov. Slednje je kar 23 odstotkov več kot leta 2005, kažejo podatki evropskega združenja za vetrno energijo EWEA.
Po podatkih tega združenja, bi, ob predpostavki povprečnega števila vetrovnih dni, lahko proizvodnja električne energije znašala 100 teravatnih ur, kar bi pomenilo nekaj več kot 3 odstotke porabe elektrike v Evropski uniji. Vetrna energija je že sedmo leto zapored na drugem mestu po rasti novih proizvodnih zmogljivosti, prehiteva jo le proizvodnja električne energije iz bioplinarn.

 

Copyright (c) 2001 - 2007 Damjan Božič Vse informacije
Prva objava: 17. september 2001